В ход е следващото Национално състезание по История на България. Участниците от нашето училище са от пети,шести и седми клас . Да им пожелаем успех!
Поредни награди от състезание по История и цивилизация към Педагогическа асоциация "Образование без ...Поредни награди от състезание по История и цивилизация към Педагогическа асоциация "Образование без граници" - 11 златни, 3 сребърни медала и една грамота за отлично представяне!
“Българската култура през Възраждането” – това е темата на втори кръг на Националното състезание по ...

Българската култура през Възраждането” – това е темата на втори кръг на Националното състезание по история, организирано от Педагогическа   асоциация  „ Образование без граници”. Участниците от IV ОУ “Иван Вазов” показаха отлични познания и завоюваха 5 златни, 6 сребърни и 3 бронзови медала. Получиха и 7 грамоти за отлично представяне. Поздравяваме ги и очакваме още по – големи успехи на следващия кръг!

Наградени със златен медал:

 V клас-  Нутфи Селимов Зекериев, Джанай Джемилова Джелилова, Ерсин Шабанов Хюсеинов

VІ клас -  Нихал Ниязиева Сюлейманова, Елис Танер Хамза

VІІ клас - Кристиян Стоянов Петров

Наградени със сребърен медал

 V клас - Али Ибрямов Ибрямов , Ачелия Юзай Мустафа

VІ клас - Румена Руменова Младенова , Нанси Димитрова Чернева

VІІ клас -  Сайме Исмаилова Руждиева , Ашиме Бехчетова Мустафова

Наградени с бронзов медал

 V клас - Мелис Мустафова Хюсеинова , Нанси Николаева Иванова

 VІ клас Габриела Христова Руменова

Грамоти за отлични резултати

V клас - Айнур Айханова Сафетова, Селин Исмаилова Фикретова, Бурчин Метинова Мустафова

VІІ клас - Дейвид Димитров Чернев, Георги Николаев Георгиев, Янис Валентинов Христов

Уебсайт в alle.bg