За втора поредна година учениците от училището участват в Националната историческа викторина, организирана от ЧСОУ „Делфините” и МОН. Включиха се ученици от V – VІІ клас, като петокласниците получиха масово максимален брой точки – 20. В момента тече подготовката на писмените работи за участие във втори кръг, който освен тестови задачи, има и такива със свободенотговор.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ПЪРВИ КРЪГ НА НАЦИОНАЛНА  ИСТОРИЧЕСКА          ВИКТОРИНА -  2013 – 2014 УЧЕБНА ГОДИНА

Име на ученика

клас

Брой точки

забележка

1

Ебру Хюсеинова Хакиева

7

17

 

2

Алим Младенов Драгоев

7

16

 

3

Айлин Айдън Зенунова

7

16

 

4

Албена Снежанова Красимирова

7

16

 

5

Селиме Ерджанова Исмаилова

7

16

 

6

Фатиме Мехмедова Ибрямова

7

16

 

7

Благовест Антонов Петров

7

16

 

8

Селджан Сезаим Селим

7

16

 

9

Енгин Мелятов Шабанов

7

16

 

10

Зелиха Еюбова Сеидова

7

16

 

11

Илкер Илханов Илмиев

7

15

 

12

Хатидже Ибрахимова Сабриева

7

15

 

13

Нефизе Юзджанова Исуфова

7

15

 

14

Мустафа Енгин Мустафов

7

15

 

15

Георги Божанов Георгиев

7

15

 

16

Серкан Нихатов Саидов

7

15

 

17

Исмаил Бехчетов Исмаилов

7

12

 

18

Мартин Недев Дончев

7

8

 

19

Наско Свиленов Атанасов

5

20

 

20

Нихал Ниязиева Сюлейманова

5

20

 

21

Георги Николаев Георгиев

5

20

 

22

Дейвид Димитров Чернев

5

20

 

23

Никола Иванов Галинов

5

20

 

24

Валентин Светославов Стефанов

5

20

 

25

Елис Танер Хамза

5

20

 

26

Румена Руменова Младенова

5

20

 

27

Теодора Милчева Радева

5

20

 

28

Айгюл Ердинч Исмаил

6

17

 

29

Сайме Исмаилова Руждиева

6

16

 

Уеб сайт в alle.bg